Rušenje stanovanjske hiše v Šaredu

Naročnik/
ProjektRušitvena dela

Sodelovali smo pri rušenju stanovanjske hiše v Šaredu.