Rušenje stanovanjske hiše v Valdoltri

Naročnik/
ProjektRušitvena dela

Rušenje stanovanjske hiše v Valdoltri v Ankaranu je potekalo brez zapletov. Izvedli smo vsa potrebna dela.