PROJEKTI

PROJEKTI

NIZKA GRADNJA

Gradnja cest
Dostopne ceste II tir
Cesta Bonini-Prade
Ceste Šantoma in Purissima
Cesta Metlika (Izola)

Gradnja parkov in drugih javnih površin
Skate park Koper
Spominski park Sežana
Gorkijeva ulica Izola
Pokopališče Izola

Gradnja komunalne infrastrukture
Kanalizacija Umag (Godina)
Prenova toplovoda Markovec
Kanalizacija Trubarjeva (MOK)
Vodovod Rozmanova
FK in KK Pacug (Okolje Piran)

GRADNJA CEST

Dostopne ceste II tir

Cesta Bonini – Prade

Ceste Šantoma in Purissima

Cesta Metlika (Izola)

GRADNJA PARKOV IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN

Skate park Koper

Spominski park Sežana

Gorkijeva ulica Izola

Pokopališče Izola

GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kanalizacija Umag (Godina)

Prenova toplovoda Markovec

Kanalizacija Trubarjeva (MOK)

Vodovod Rozmanova

FK IN KK Pacug (Okolje Piran)