NIZKA GRADNJA

Dostopne ceste II. tir

Obnova dela vozišča Prade-Bonini

Ureditev cest Šantoma in Purissima

Pohodne poti pokopališča Izola

Ureditev spominskega parka Sežana

Fekalna in elektro kabelska kanalizacija Pacug

Obnova vodovoda na Rozmanovi ulici

Vzdrževalna dela kanalizacija Trubarjeva ulica KP