PROJEKTI

OSTALA DELA

Rušitve stavb in gradbeno inženirskih objektov

Prevozi in predelava gradbenih odpadkov ter prodaja mešanega granulata

Sanacijska dela na infrastrukturi in sanacijska dela na stavbah

Gradbena dela na morju

Nadzor nad gradnjo