STORITVE

STORITVE

Imate že izdelan projekt? Ste se odločili za gradnjo hiše, adaptacijo ali obnovo starega objekta in potrebujete izvajalca? Zaupali so nam že številni investitorji, zakaj nam ne bi tudi vi?

Specializirani smo na več področjih.

Imate že izdelan projekt? Ste se odločili za gradnjo hiše, adaptacijo ali obnovo starega objekta in potrebujete izvajalca? Zaupali so nam že številni investitorji, zakaj nam ne bi tudi vi?

Specializirani smo na več področjih.

nizka gradnja
Gradnja cest
Gradnja parkov in drugih javnih površin
Gradnja komunalne infrastrukture

visoka gradnja
Gradnja objektov v javni rabi
Gradnja stanovanjskih , večstanovanjskih in poslovnih objektov
Ureditve okolice in ostale zunanje ureditve
Energetske sanacije stavb
Rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov

ostala dela
Rušitve stavb in gradbeno inženirskih objektov
Prevozi in predelava gradbenih odpadkov
ter prodaja mešanega granulata
Sanacijska dela na infrastrukturi in
sanacijska dela na stavbah
Gradbena dela na morju
Nadzor nad gradnjo

NIZKA GRADNJA

Gradnja cest
Gradnja parkov in drugih javnih površin
Gradnja komunalne infrastrukture

VISOKA GRADNJA

Gradnja objektov v javni rabi
Gradnja stanovanjskih , večstanovanjskih in poslovnih objektov
Ureditve okolice in ostale zunanje ureditve
Energetske sanacije stavb
Rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov

OSTALA DELA

Rušitve stavb in gradbeno inženirskih objektov
Prevozi in predelava gradbenih odpadkov
ter prodaja mešanega granulata
Sanacijska dela na infrastrukturi in
sanacijska dela na stavbah
Gradbena dela na morju
Nadzor nad gradnjo