FINALI TO SMO MI.

\ Storitve .

Za vas opravimo vsa zemeljska in gradbena dela kot tudi rušenje objektov in predelava gradbenih odpadkov. Seveda poskrbimo tudi za odstranjevanje azbestnih odpadkov.

Zemeljska in gradbena dela

Rušenje objektov in predelava gradbenih odpadkov

Odstranjevanje azbestnih odpadkov

\ Finali to smo mi .

Zaradi povečanega obsega del in potrebe po bolj preglednem poslovanju, je bilo ustanovljeno novo podjetje FINALI d.o.o.
Področja gradbene operative, rušitvenih del in prevoznih ter strojnih uslug je prevzelo na novo ustanovljeno podjetje. Z dejavnostjo izvedbe vseh ostalih zemeljskih in izvedbenih del na področju izgradnje infrastrukture smo zaokrožili delovanje na celotnem področju nizkih gradenj.

Na novo podjetje je bilo poleg vse gradbene mehanizacije prenesen tudi ves izkušen gradbeno – operativni kader.
S tem smo želeli ohraniti kontinuiteto v poslovanju.
Pravočasnost in kakovost izvedenih del ostajajo naša vodilna načela.

  • Pravočasnost. Sposobnost. Kvaliteta.
  • Naprednost. Ekologija je prihodnost. Ekološki otok.
  • Vzpon. Razširitev dejavnosti.

Skozi leta in poslovanje se je vedno bolj kazala potreba po uvedbi dejavnosti gradbene operative, predvsem na področju izvedbe zemeljskih del, ki je nedvomno komplementarno vplivala na osnovno dejavnost rušitvenih del in zbiranja ter predelave gradbenih odpadkov.
Postopoma so podjetju zaupali pomembnejša dela. Hitra rast podjetja ter bogate izkušnje pridobljene kot eno od vodilnih v tej gospodarski panogi, so botrovale k začetku izvajanja in sodelovanja pri najzahtevnejših projektih na obalno – kraškem pa tudi na vseslovenskem območju.
Leta 2007 so se pričeli pojavljati prvi rezultati, ki so očitno izkazovali, da je dejavnost izvedbe klasičnih zemeljskih del prerasla osnovno dejavnost podjetja in da se bo ta trend v bodoče še nadaljeval.

\ Projekti .

Naj se pohvalimo. Spodaj si lahko ogledate na katerih gradbiščih smo bili prisotni.

\ Kontakti .